Course Catalog

Beginning Oil Painting

BEGINS JULY 20th! 2024

12:00 – 14:30

8 Meetings

4800 Kc

This introductory oil painting course is designed to provide students with a comprehensive understanding of the materials, techniques, and processes involved in oil painting. Throughout the course, students will learn about the properties and handling of oil paints, the use of various painting surfaces and tools, and the fundamental principles of color theory and composition. Students will leave this intensive with multiple finished studies utilizing multiple techniques and approaches to painting.

MORE INFO

Beginning Oil Painting (Individual Lessons)

In this series of 8 lessons I work with students individually to get acquainted with oil paint. You’ll begin with the basics and progress towards creating a painting based on subject matter of your own choosing. This is a very good way for those with no experience with oil paint to understand the basics of oil painting . From simple forms, to color theory, blending, and creating a final work of your own choosing. You’re sure to learn a lot and go home with something you’re proud of by the end!

Times for this course can be agreed upon between myself and the student, and I teach both during the day, weekends, and some evenings. Contact me directly HERE to learn more and get the conversation started about what you wish to achieve with oil paint!

Price is 600Kc for 90 minutes of individual tutoring in oil painting.

Personalised Art Mentorship

Individual meetings

60min 600kc

Group discounts available

This is a personalized program designed for artists seeking to refine their craft and elevate their artistic vision. Tailored to meet the individual needs and goals of each mentee, this mentorship offers one-on-one guidance with seasoned artists who are not only masters of their medium but also passionate educators. Students interested in this course should show a dedication to their craft and will be expected to work both during class time on projects done together with an instructor but outside of class as well. Each of the mentorship blocks consists of 8 separate lessons done both in class, and out, that are designed to hone your skills.

MORE INFO

Beginning Oil Painting – Workshop

(This class will run once full. Email if interested!)

Sunday 12:00 – 17:00

All materials included.

1, 5 hour lesson. 1200 Kč

All ages


Join Jer Palecek for an intensive crash course on the essentials of oil painting, covering both the fundamental concepts and materials. Participants will start with the basics and progress through a series of exercises, culminating in a solid foundational understanding of oil painting techniques. This course will cover a range of topics, including how to begin a painting, surface priming, material and technique selection, drawing with oil paints, alla prima painting, lighting for still life, and color mixing to match values. Designed for an immersive learning experience, this course packs a wealth of information, ensuring participants leave with valuable knowledge that will serve as a springboard for future artistic endeavors.


Space is limited to just five people

1200 kc
– All materials provided

MORE INFO

Still Lifes

NEW TERM BEGINS MAY 10TH! 2024

Wednesdays 18:00 – 20:30

All materials included.

8 classes 4800 Kč

This course centers on honing observational skills through the creation of still life paintings. It is suitable for both beginners and experienced artists looking to dedicate regular time to painting from direct observation. Each still life is thoughtfully illuminated to provide students with the best opportunity to observe and understand the interplay of light and shadow, allowing for a more comprehensive exploration of these fundamental elements. All necessary materials are included in this course.

MORE INFO

Figure in Interior

NEW TERM BEGINS MAY 8TH! SPACE IS LIMITED!

Mondays 18:00 – 20:30

All materials included.

8 classes 4800 Kč

Explore the dynamic relationship between the human figure and its surrounding space in our ‘Figure in Interior’ class, inspired by Hans Hofmann’s approach to drawing and painting. This course delves into the principles of spatial composition and the interaction of light, color, and form, as exemplified in Hofmann’s work. Students will learn to capture the essence of the figure within an interior setting, emphasizing the push and pull between the figure and the environment. Suitable for all skill levels, this class offers a unique opportunity to enhance observational skills and deepen an understanding of figure drawing in relation to space.

MORE INFO

Creative English: Art & Conversation

Individual meetings

60min 600kc

Group discounts available

Creative English: Art & Conversation uniquely blends art-making with English learning, offering a vibrant and immersive way to enhance your language skills through creativity. Dive into interactive lessons and art projects that boost your English fluency while you explore diverse artistic expressions. This course is your canvas for cultural exploration, language practice, and artistic discovery, perfect for anyone eager to paint their path to English proficiency in a supportive and dynamic environment. Join us and let your creativity unlock new levels of communication!

MORE INFO

Figure Drawing (Currently not running)

Every Other Thusdays 18;00 – 20:30

2.5 hours = 250kc (Bring your own materials)

Our bi-weekly figure drawing class entering its second year now! Reserve your spot by sending me a message!

See the latest events listed on the facebook or instagram!

SIGN UP

Find us on Facebook at https://www.facebook.com/OkoAcademy

Find us on Instagram here https://www.instagram.com/okoacademy/

Ceny

Každá přednáška je 600 Kč včetně všech materiálů. Přednášky jsou hrazeny individuálně každou lekci.

Můžete si zaplatit jednu třídu, abyste zjistili, zda se pro vás hodíme. Případně si můžete rezervovat své místo na 12 lekcí zaplacením všech najednou.

1 lekce = 600 Kč

8 lekci = 4800 Kč

Všechny kurzy jsou vyučovány v angličtině ale pojme česky mluvící samozřejmě!

Začátek olejomalby

Soboty 12:00 – 14:30

Všechny materiály v ceně.

8 lekci = 4800 Kč

Všechny věkové kategorie

Tento úvodní kurz olejomalby je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní pochopení materiálů, technik a procesů spojených s olejomalbou. V průběhu kurzu se studenti seznámí s vlastnostmi a zacházením s olejovými barvami, s použitím různých malířských povrchů a nástrojů a se základními principy teorie a kompozice barev. Studenti opustí tuto intenzivní práci s několika dokončenými studiemi s využitím různých technik a přístupů k malbě.

ZAMLUV SI LEKCI

FIGURÁLNÍ KRESBA

čtvrtky 18:00 – 20:30

2,5 hodiny = 250kc (materiály s sebou)

Jedná se o otevřenou třídu kreslení postav s minimální výukou. Pokud jste začátečník a potřebujete pomoc, dejte mi vědět.

ZAMLUV SI LEKCI

Zátiší

Středa 18:00 – 20:30

2,5 hodiny 600Kc

8 lekci = 4800 Kč

Tento kurz se zaměřuje na zdokonalování pozorovacích dovedností prostřednictvím tvorby maleb zátiší. Je vhodný pro začátečníky i zkušené umělce, kteří chtějí věnovat pravidelný čas malbě z přímého pozorování. Každé zátiší je promyšleně osvětleno, aby studentům poskytlo tu nejlepší příležitost pozorovat a pochopit souhru světla a stínu, což umožňuje komplexnější zkoumání těchto základních prvků. Všechny potřebné materiály jsou součástí tohoto kurzu.

ZAMLUV SI LEKCI

Personalizované umělecké mentorství

Individuální setkání

60min 600kc

Možnost skupinových slev

Jedná se o personalizovaný program určený pro umělce, kteří chtějí zdokonalit své řemeslo a pozvednout svou uměleckou vizi. Toto mentorství, šité na míru individuálním potřebám a cílům každého svěřence, nabízí individuální poradenství se zkušenými umělci, kteří jsou nejen mistry svého média, ale také vášnivými pedagogy. Studenti, kteří se o tento kurz zajímají, by měli prokázat oddanost svému řemeslu a očekává se od nich, že budou pracovat jak během vyučování na projektech realizovaných společně s instruktorem, ale i mimo vyučování. Každý z mentorských bloků se skládá z 8 samostatných lekcí prováděných ve třídě i mimo ni, které jsou navrženy tak, aby zdokonalily vaše dovednosti.

ZAMLUV SI LEKCI